De Krabbebossen

In de loop van 1931 ontwikkelde het bestuur van de Provinciale Bond het Noord-Brabantse Wit-Gele Kruis plannen tot het opzetten van het eerste R.K. Kleuterhuis te Nederland.

De doelstelling van het kleuterhuis was:'Een gezondheidsoord, waar de zwakke kleuters alles hebben, kan wat ter verbetering  naar lichaam en geest wordt voorgeschreven". Met name: rust en beweging, licht en frisse lucht, zon en water, eenvoudige voeding, verstandige opvoeding en doelmatige verzorging en dat alles onder deskundige leiding in een streng en hygiënisch milieu. Behalve een gezond makende kracht zal er ook een opvoedende kracht uitgaan van het kleuterhuis. Want de moeders zal hier duidelijk worden, hoe met louter hygiënische maatregelen en eenvoudige, natuurlijke, weinig kostbare middelen, haar bleek, slecht etend, nerveus kind in enkele weken verandert in een levenslustig, gezond kind.

De tweede en niet geringe betekenis, zal het kleuterhuis vinden in zijn waarde als centrum voor de opleiding van hulpkrachten voor de kleuterzorg”.

Bouw en inrichting van het kleuterhuis

De gemeente Rijsbergen verleende op 10 november 1932 een bouwvergunning. De plannen waren ondertussen wel veranderd, verbeterd. In plaats van het eerste aangekochte bossterrein had het bestuur een andere aankoop gedaan, pal tegenover het andere terrein. Een landgoed ter grootte van 10 ha bos en daarop een mooie ruime villa in rode baksteen en een groot rieten dak, gebouwd in 1929.

De mooie, rustieke villa liet men intact, behoudens enkele kleine veranderingen in het interieur. Door middel van een 14 meter lange glasdichte corridor, werd de villa verbonden met het nieuwe paviljoen, het eigenlijke kleuterhuis.

Het hoofdgebouw werd opgetrokken uit baksteen die men nadien wit heeft gekalkt, zodat het geheel een heldere en frisse uitstraling kreeg. Het gehele complex had een frontbreedte van 70 meter, waarvan 40 meter voor het paviljoen. Het kleuterhuis kon, verdeeld in drie leeftijdsgroepen, veertig kinderen herbergen. Op de begane grond was voor elke groep een ruime speelzaal ingericht, gelegen aan de zonnige zuid-oostkant. Deze zalen functioneerden als openlucht-lokalen, die door middel van harmonica wanden afgesloten en geopend konden worden.

Verder bevonden zich op de begane grond verschillende andere vertrekken zoals de eetzaal, keuken, waslokalen, toiletten enz.

Via een kleutertrap kwam men op de bovenverdieping. Hier bevonden zich de slaapzalen met de blauwe aluminium bedjes. Tevens waren hier de slaapkamers voor de verzorgsters en een ziekenverblijf voor de kinderen.

De villa bood voldoende ruimte voor kantoor, recreatie voor de verzorgsters en bewoning van de directrice en kinderarts. Ter bevordering van de katholieke geest werd in de villa een bidkapel ingericht.

De openstelling

Op zondag 24 september 1933 is het dan zover: de plechtige inzegening en officiële opening. Met deze plechtigheden was het eerste R.K. kleuterhuis in Nederland een feit. De verantwoordelijke leiding werd toevertrouwd aan Aukje Schaper. Deze verpleegster werd als directrice aangesteld.

De uitzending

Kinderen in de leeftijd van één tot zeven jaar konden worden uitgezonden. Uitzending kon plaatsvinden op indicatie van de ouders, huisartsen, de wijkverpleging en de Wit-Gele Kruisbesturen

Na de opening van het Kleuterhuis, van september tot 31 december 1933 bedroeg het aantal opnamen 50 kinderen. Reeds rond 1939 bereikte men de opname van de 1000ste kleuter.

Vooral in de eerste jaren van het bestaan van het kleuterhuis was een goede bezetting van belang om haar bestaansrecht te waarborgen.

De behandeling

Voor de behandeling en de verantwoording hiervan beschikt het kleuterhuis bij de opening over de volgende krachten: de directrice, een onderwijzeres, zes leerling kinderverzorgsters, een hushoudster, een dienstmeisje, een werkster en een knecht. Al spoedig bleek dat dit aantal te van zes verzorgsters te weinig was, zodat men tot acht uitbreidde.

Om een zo optimaal mogelijk resultaat herstel van de zieke en zwakke kleuter te bewerkstelligen, wendde men de volgende middelen aan:

  1. Zover mogelijk de doorgevoerde openlucht-behandeling

  2. Een uiterst zorgvuldige lichaamsverzorging

  3. Goede, geregelde voeding

  4. Doelmatige kleding

  5. Een regelmatige levenswijze

Opleiding kinderverzorgster

 Meteen met de opening van het kleuterhuis start men met een opleiding voor kinderverzorgster. Om toegelaten te worden tot de opleiding moest men katholiek zijn. De meisjes verbleven tijdens de opleiding intern op het kleuterhuis. In 1974 werd voor de laatste keer examen afgenomen en stopt men met de opleiding tot kinderverzorgster.