Een van de leefgroepen zoals de Krabbebossen er tegenwoordig uitziet.